Територіальні органи ДФС
у Чернігівській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Порядок заповнення уточнюючих податкових декларацій з екологічного податку за ІV квартал 2018 року

12.04.2019

Екологічний податок - загальнодержавний обов'язковий платіж, що справляється зокрема за інвентаризовані (фактично виміряні та/або розрахунково обліковані) обсяги викидів (далі - інвентаризовані обсяги) забруднюючих речовин стаціонарними джерелами у атмосферне повітря, у тому числі за викиди двоокису вуглецю.

Декларування податкових зобов'язань з екологічного податку в частині інвентаризованих обсягів викидів у атмосферне повітря двоокису вуглецю (далі - Податок за Двоокис) стаціонарними джерелами забруднення, які справляються платниками екологічного податку після 01 січня 2019 року, виконується із урахуванням вимог п.161 ст. 29 Бюджетного кодексу України (в редакції Закону України від 21 листопада 2018 року №2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України»).

Зокрема, з 01 січня 2019 року надходження сум податкових зобов'язань з Податку за Двоокис зараховуються виключно до загального фонду Державного бюджету України, що включає і розподіл коштів від податкових зобов'язань 4 кварталу 2018 року, які сплачуються після 01 січня 2019 року. Водночас, надходження сум податкових зобов'язань з екологічного податку за інвентаризовані обсяги викидів у атмосферне повітря інших, ніж Двоокис забруднюючих речовин (далі - Податок за інші Викиди) зараховуються на «розподільчий рахунок» із перерахуванням коштів з Податку за інші Викиди.

Податкові зобов'язання з екологічного податку за інвентаризовані обсяги викидів у атмосферне повітря (далі - Податок) за IV квартал 2018 року обчислюються за ставками та у порядку встановленому Податковим кодексом України (далі - Кодекс) (в редакції, що діяла до набрання чинності Законом України від 23 листопада 2018 року №2628-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо покращення адміністрування та перегляду ставок окремих податків і зборів»), але на них поширюються норми п. 16і ст. 29 Бюджетного кодексу України (в редакції Закону України від 21 листопада 2018 року №2621-VIII «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України») щодо зарахування сум таких податкових зобов'язань виключно до загального фонду Державного бюджету України, та декларуються за формою додатка 1 до Податкової декларації з екологічного податку, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 13.05.2017 №495, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.05.2017 за № 675/30543 (далі - Декларація, Додаток) - чинною у 2018 році.

Водночас, з метою забезпечення реалізації приписів Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень сум податкових зобов'язань з Податку за Двоокис та Податку за інші Викиди, у тому числі й за IV квартал 2018 року - період, що минув, ДФС листом від 16.01.2019 № 1422/7/99-99-12-03-04-17 рекомендувала платникам екологічного податку обчислювати податкові зобов'язання з Податку за Двоокис та Податку за інші Викиди у окремих Додатках до Декларації.

Податкові зобов'язання з Податку за звітний податковий період зазначені у рядку 4 колонки 5 Додатка є сумою величин податкових зобов'язань за інвентаризовані обсяги викидів у атмосферне повітря обчислених для відповідного виду забруднюючої речовини у рядків 4.1-4.п колонки 5, де п - кількість видів забруднюючих речовин, коди яких зазначені у відповідних рядках 4.1-4. п колонки 2 Додатка.

Оскільки, суми податкових зобов'язань з Податку у 2018 році, крім зобов'язань за IV квартал 2018 року, відповідно до норм Бюджетного кодексу України зараховувалися на «розподільчий» рахунок і, таким чином, в алгоритм контролю автоматизованої обробки форми звітності з Податку, що діяв до набрання чинності змін до Кодексу у частині Викидів Двоокису, не включає вимоги здійснення контролю кількості Додатків. При цьому, алгоритм здійснює інтегрування єдиної суми податкових зобов'язань з Податку у 2018 році до ІКП за величиною, визначеної у рядку 4 колонки 5 Додатку, як суму рядків 4.1-4.п колонки 5.

Після набрання чинності змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування податкових зобов'язань з Податку уже за IV квартал 2018 року, тобто періоду що минув, внесення змін до податкової звітності якого вже не було можливим, складання двох окремих Додатків за чинною формою Декларації - єдиний можливий механізм забезпечує можливість декларування, а також уточнення податкових зобов'язань з Податку за податкові (звітні) періоди, з метою реалізації приписів Бюджетного кодексу України щодо розподілу надходжень сум податкових зобов'язань з Податку за Двоокис та Податку за інші Викиди.

Разом з тим запропонований механізм складання податкової звітності з Податку при системі алгоритмічної обробки податкової звітності з Податку, що уточнений у 2019 році для IV кварталу 2018 року, забезпечує зарахування суми податкових зобов'язань з Податку за Двоокис для Додатку, який містить ознаку - код забруднюючої речовини 243.4.001 у рядку 4.1 колонки 5 Додатку до доходів загального фонду Державного бюджету України.

У випадках недотримання платниками Податку рекомендацій із складання податкової звітності, та внесенні платниками сум податкових зобов'язань з Податку на код 19010100, за наявності коду забруднюючої речовини 243.4.001 (Двоокис вуглецю, що викидається в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення) відбулося алгоритмічне нарахування сум податкових зобов'язань з Податку за Двоокис за кодом 19011000.

У разі окремого декларування та внесення сум податкових зобов'язань з Податку за Двоокис за кодом 19011000 та Податку за інші Викиди за кодом 19011000 така ситуація не виникає.

Таким чином, платникам Податку якими податкові зобов'язання з Податку за Двоокис та Податку за інші Викиди за IV квартал 2018 року задекларовано у одному Додатку, у обліковій картці яких обліковується податковий борг за КБК 19011000 та переплата за КБК 19010100, з метою врегулювання питання щодо правильності алгоритмічної ідентифікації нарахування податкових зобов'язань з Податку необхідно скласти уточнену Декларацію із двома Додатками, якими:

зменшити суму податкових зобов'язань з Податку за Двоокис, яка обліковується за кодом 19011000 на суму податкових зобов'язань з Податку за інші Викиди;

нарахувати суму податкових зобов'язань з Податку за інші Викиди на код 19010100 та суму штрафної санкції, обчисленої відповідно до пункту «а» ст. 50 Кодексу.

Зразок складання уточненої Декларації з Подате для виправлення помилок декларування та справляння Податку за Двоокис та Податку за інші Викиди на умовному прикладі.

Платник, який провадить господарську діяльність з розведення великої рогатої худоби молочних порід для обігріву господарських приміщень для утримання худоби використовує твердопаливний котел.

В результаті спалювання 4,5 тонн вугілля у твердопаливному котлі утворюється інвентаризований обсяг емісії забруднюючих речовин в атмосферне повітря, податкові зобов'язання за які складають:

код

забруднюючої речовини

назва забруднюючої речовини

інвентаризований обсяг викидів (тонн)

ставка

(грн./т)

податкове зобов'язання (грн.)

243.1.001

азоту оксиди

0,00891

2451,84

21,85

243.1.003

ангідрид сірчистий

0,000537

2451,84

1,32

243.1.009

вуглецю окис

0,000583

92,37

0,05

243.1.012

тверді речовини

0,00762

92,37

0,71

243.1.016

озон

0,000345

2451,84

0,85

243.4.001

двоокис вуглецю

13,475

0,41

5,53

Всього

 

 

 

30,31

Оскільки платник за IV квартал 2018 року задекларував суму податкових зобов'язань з Податку за Двоокис та Податку за інші Викиди у одному Додатку до Декларації, то за наявності коду забруднюючої речовини 243.4.001 алгоритмом автоматизованої обробки електронних форм звітності з Податку інтегровано до облікової картки платника податкові зобов'язання у сумі 30,31 гривень за кодом 19011000.

Водночас, у разі застосування запропонованого ДФС механізму складання податкової звітності за двома Додатками, зобов'язання розподіляються наступним чином

додаток

сума податкових зобов'язань (грн.)

код класифікації доходів бюджету

Податок за Двоокис (Додаток № 1)

5,53

19011000

Податок за інші викиди (Додаток № 2)

24,78

19010100

Таким чином, платник , має скласти уточнюючу Декларацію з 2 (двома) Додатками у яких:

у Додатку № 1 - за кодом 243.4.001 (р. 4.1 к. 2) зменшити нараховану суму податкових зобов'язань з Податку за Двоокис у розмірі 30,31 гривень на суму податкових зобов'язань з Податку за інші Викиди у розмірі 24,75 гривень (див. малюнок 2);

у Додатку № 2 - за кодами інших забруднюючих речовин (р. 4.п к. 2, де п - порядковий номер рядка) декларує податкові зобов'язання з Податку за інші Викиди у розмірі 24,75 гривень та суму штрафної санкції, обчислену відповідно до пункту «а» ст. 50 Кодексу, у розмірі 24,75 х 0,03 = 0,74 гривень (див. малюнок 2).