Територіальні органи ДФС
у Чернігівській області

Офіційний портал
Авторизація
Невірна адреса, або пароль
Email:
Пароль:

Якщо Ви бажаєте отримувати новини на email і т.д. - Зареєструйтеся

Опитування
Який із запропонованих нових наборів даних у формі відкритих даних Ви вважаєте є найбільш пріоритетним

Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 23.09.2016 №3088/10/25-01-15-01-09

30.09.2016

Лист Головного управління ДФС у Чернігівській області від 23.09.2016 №3088/10/25-01-15-01-09

Головне управління ДФС у Чернігівській області, керуючись підпунктом 14.1.172 пункту 14.1 статті 14, пункту 191.1.28статті 191 розділу І, статтею 52 розділу ІІ Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), розглянуло Ваше звернення стосовно оподаткування податком на додану вартість об’єктів приватизації та реєстрації платником ПДВ органів місцевого самоврядування у разі платного відчуження об’єктів комунального майна, та в межах компетенції повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 ПКУ об'єктом оподаткування податком на додану вартість є операції платників податку з постачання товарів/послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186 ПКУ, у тому числі операції з передачі права власності на об'єкти застави позичальнику (кредитору), на товари, що передаються на умовах товарного кредиту, а також з передачі об'єкта фінансового лізингу в користування лізингоотримувачу/(орендарю).

Підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 ПКУ встановлено, що постачання товарів – це будь - яка передача права на розпорядження товарами як власник, у тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Постачанням товарів також вважається передача власності на матеріальні активи за рішенням органу державної влади або органу місцевого самоврядування чи відповідно до законодавства.

Згідно підпунктом 14.1.202 пункту 14.1 статті 14 ПКУ під продажем (реалізацією) товарів розуміють будь-які операції, що здійснюються згідно з договорами купівлі-продажу, міни, поставки та іншими господарськими, цивільно-правовими договорами, які передбачають передачу прав власності на такі товари за плату або компенсацію незалежно від строків її надання, а також операції з безоплатного надання товарів.     

Відповідно до статті 1 Закону України від 04.03.1992 №2163-XII “Про приватизацію державного майна” зі змінами та доповненнями (далі – Закон №2163-XII) приватизація державного майна - платне відчуження майна, що перебуває у державній власності, у тому числі разом із земельною ділянкою державної власності, на якій розташований об'єкт, що підлягає приватизації, на користь фізичних та юридичних осіб, які можуть бути покупцями відповідно до Закону №2163-XII, з метою підвищення соціально-економічної ефективності виробництва та залучення коштів для здійснення структурної перебудови національної економіки.

Згідно з пунктом 4 статті 3 Закону №2163-XII відчуження майна, що є у комунальній власності, регулюється положеннями цього Закону, інших законів з питань приватизації і здійснюється органами місцевого самоврядування.

Отже, операції з приватизації майна, що перебуває в комунальній власності, підпадають під визначення об'єкта оподаткування податку на додану вартість за основною ставкою податку.

При цьому, відповідно до підпункту 197.1.13. пункту 197.1 статті 197 ПКУ звільняються від оподаткування операції з безоплатної приватизації житлового фонду, включаючи місця загального користування у багатоквартирних будинках та прибудинкових територій, присадибних земельних ділянок відповідно до законодавства, а також постачання послуг, отримання яких згідно із законодавством є обов'язковою передумовою приватизації житла, прибудинкових територій багатоквартирних будинків, присадибних земельних ділянок.

 Щодо реєстрації районної ради платником ПДВ, то статтями 180 та 181 Податкового кодексу України визначено перелік осіб, які можуть бути зареєстровані платниками податку, та передбачено умови для обов'язкової реєстрації особи платником ПДВ.

 Так, до переліку осіб, які можуть бути зареєстровані платниками ПДВ, відноситься будь-яка особа, що зареєстрована або підлягає реєстрації як платник податку (абз. 2 п. 180.1 ст. 180 ПКУ).

Згідно з пунктом 181.1 статті 181 Податкового кодексу України, у разі, якщо загальна сума від здійснення операцій з постачання товарів/послуг, що підлягають оподаткуванню згідно з розділом V ПКУ, в тому числі з використанням локальної або глобальної комп'ютерної мережі, нарахована (сплачена) такій особі протягом останніх 12 календарних місяців, сукупно перевищує 1 000 000 гривень (без урахування податку на додану вартість), така особа зобов'язана зареєструватися як платник податку у контролюючому органі за своїм місцезнаходженням (місцем проживання) з дотриманням вимог, передбачених статтею 183 цього Кодексу, крім особи, яка є платником єдиного податку першої - третьої групи.

Таким чином, у випадку настання для районної ради умов, які передбачають обов'язкову реєстрацію платником податку відповідно до пункту 180.1 статті 180, пункту 181.1 статті 181 ПКУ, вона зобов'язана зареєструватися платником ПДВ.

Щодо відображення сум ПДВ в початковій вартості об’єкта приватизації, за якою його виставляють до продажу на аукціоні зазначаємо.

Відповідно до пункту 2.1. розділу ІІ Порядку продажу об’єктів малої приватизації шляхом викупу, на аукціоні (у тому числі за методом зниження ціни, без оголошення ціни), за конкурсом з відкритістю пропонування ціни за принципом аукціону, затвердженого наказом Фонду державного майна України від 02.04.2012 №439, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.05.2012 №753/21066, початкова ціна продажу об’єкта на аукціоні, у тому числі за методом зниження ціни, установлюється з урахуванням результатів його оцінки.

Стаття 27 Закону №2163-XII встановлює порядок оформлення договірних відносин приватизації шляхом оформлення угод приватизації. При приватизації об'єкта державної власності шляхом його викупу, продажу на аукціоні, за конкурсом між продавцем і покупцем укладається відповідний договір купівлі-продажу. Укладення та внесення змін до договорів купівлі-продажу здійснюється відповідно до вимог законодавства.

Згідно із частиною 1 статті 638 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) договір укладено, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. При цьому істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або необхідні для договорів такого виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї зі сторін має бути досягнуто згоди.

Відповідно до частини 3 статті 180 Господарського кодексу України під час укладення господарського договору сторони зобов’язані в будь-якому разі погодити предмет, ціну та строк дії договору. Частина 2 статті 189 ГКУ зазначає, що ціна є істотною умовою господарського договору.

Пунктом 188.1 статті 188 ПКУ встановлено, що база оподаткування операцій із постачання товарів/послуг визначається виходячи із їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/послуг не може бути нижче звичайних цін, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни).

Відповідно до підпункту 194.1.1 пункту 194.1 статті 194  ПКУ податок на додану вартість становить 20 відсотків, 7 відсотків бази оподаткування та додається до ціни товарів/послуг.

Тому, зважаючи на вищенаведене, при продажу об’єктів приватизації на аукціоні початкова їх вартість районною радою - платником податку на додану вартість визначається шляхом додаванням до ціни товару податку, визначеного відповідно встановленого п.п. 194.1.1 п. 194.1 ст. 194 ПКУ відсотку до бази оподаткування.  

Крім того, звертаємо Вашу увагу, що відповідно до пункту 52.2 статті 52 ПКУ податкова консультація має індивідуальний характер і може використовуватися  платником податків, якому надано таку консультацію, та діє до внесення змін до статей Податкового кодексу України, на які в ній іде посилання.

До списку